რა არის ხმოვანი შეტყობინება?!

VOİCE / IVR (ხმოვანი ზარი და გადამისამართება)

ერთდროულად მილიონობით ადამიანისათვის ტელეფონზე დარეკვით თქვენს მიერ ჩაწერილი ნებისმიერი ტექსტის, მუსიკის, პრეზენტაციის, გაფრთხილების ან შეტყობინების მიზნობრივი მიწოდება.

გამოყენების სფეროები;

  • ბანკის კლიენტებისათვის გადახდის – კრედიტების შესახებ გაფრთხილებები
  • სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ ხმოვანი შეტყობინებები
  • პრეზენტაციებსა და დღესასწაულებებთან დაკავშირებით მოწვევები და მილოცვები