- სამუშაო მაგიდის მომხმარებელი (კლიენტის პროგრამა)

- ოფისის მომხმარებელი (Exel-Outlook დამატებები)

-Web მომხმარებელი (www.geosms.ge)

-API / DLL / XML (პროგრამირების კოდები)