ხშირადნ დასმული კითხვები (F.A.Q)

 • შეგვიძლია თუ არა ინდივიდუალურად შეტყობნბის გაგზავნა?

გარკვეულ შემთხვევებში შეგიძლიათ მოგვმართოთ, მაგრამ უსაფრთხოებისა და წესების გამო სისტემა ამგვარ ნებართვას არ მოგცემთ.

 • ხელშეკრულება არის თუ არა კორპორატიული და რა სახის ვალდებულებებს გვაკისრებს?

ჩვენი ხელშეკრულება არ არის კორპორატიული, იგი წარმოადგენს გარკვეული პირობების შემცველ ხელშეკრულებას, რომელიც იდება კლიენტთამ და შესაბამისად იღებთ თქვენთვის სასურველ მომსახურებას.

 • შეგვიძლია თუ არა გაგზავნილ შეტყობინებაში ჩვენი სახელის მითითება?

დიახ, შეგიძლიათ აგზავნოთ შეტყობინება ნებისმიერი სახელით. გამგზავნის დასახელება უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 3, მაქსიმუმ 11 სიმბოლოს. ჩვენი მხრიდან გამოყოფილი უფასო 10 შეტყობინება შეგიძლიოთ გამოიყენოთ საცდელად.

 • SMS ღიღებულება რა არის?

ასაღები ფასები განისაზღვრება თქვენს მიერ შეძენილი პაკეტის მიხედვით. რაც მაღალია პაკეტი მით დაბალია მისი ფასი. შეტყობინებების პაკეტის ღირებულებები შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენთან.

 • როდის შეგვიძლია დავიწყოთ SMS გაგზავნა?

შეტყობინებების გაგზავნა შეგიძლიათ რეგისტრაციის გავლის, ანგარიშის გახსნის და კონტურების ჩატვირთვის შემდეგ. ზოგ შემთხვევაში არნიშნული ვადა განისაზღვრება რამდენიმე დღით. (ზოგ შემთხვევაში 1 დღე).

 • Sms პროგრამით სად შემიძლია გავაგზავნო შეტყობინება?

Sms გაგზავნისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ საითის გვერდის შუა ბაწილი, ამგვარად შეტყობინების გაგზავნა შესაძლებელია ნებისმიერი ადგილიდან სადაც არის ინტერნეტ კავშირი.

 • Sms პროგრამის თავისებურებანი რა არის ?

პირების ულიმიტო დამატების შესაძლებლობა, ჯგუფების შექმნა, შაბლონური და დრაფტ ტექსტების შექმნა, Excel-ში რეგისტრირებული კლიენტთა სიის რამდენიმე წუთში პროგრამაში ჩატვირთვის შესაძლებლობა, სურვილისამებრ ცალკეულად ან ჯგუფურად კლიენტებთან შეტყობინებების გაგზავნა. პროგრამას ასევე გააჩნია მრავალი სხვა თავისებურება.

 • მუდმივად საჭიროა კონტურის ჩატვირთვა?

არა, კრედიტის ამოწურვისას უნდა მოახდინოთ ჩატვირთვა. გაგზავნა შესაძლებელია კრედიტის არსებობამდე.

 • რა დროში იგზავნება შეტყობინება?

საშუალოდ 10 წამი. ზოგ შემთხვევაში  და გადატვირთულობის გამო ეს დრო შეიძლება შეიცვალოს.

 • თქვენგან აღებული კრედიტით შემიძლია თუ არა მობილური ტელეფონიდან შეტყობინების გაგზავნა?

არა, sms გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ სისტემიდან.

 • შესაძლებელია თუ არა გამოუყენებელი ანგარიშისა და კრედიტის დაბრუნება?

არა, სისტემისა და კრედიტის დაბრუნება დაუშვებელია.