გადახდა

საქართველოს ბანკი /  თბილისი

  • GEL : ჯეო ეს ემ ეს / BAGAGE22 / GE87BG0000000311616400
  • USD : ჯეო ეს ემ ეს / BAGAGE22 / GE87BG0000000311616400
  • EUR : ჯეო ეს ემ ეს / BAGAGE22 / GE87BG0000000311616400