- კოლექტიური MMS (აუდიო +ვიდეო)

  • MMS (Multi Medya Message) ტექნოლოგია წარმოადგენს გაგზავნილი  სტანდარტული ტექსტში გამოსახულების, მუსიკისა და ვიდეოს ფაილების დამატებით მრავალი თვისების მქონე მომსახურების გაწევას.  MMS-ის თავისებურება SMS-თან შედარებით არ განისაზღვრება მხოლოდ ტექსტის თავისებურებით. შესაძლებელია მოკლე ფრაგმენტების, ხმოვანი გამოსახულების მქონე საპრეზენტაციო ვიდეო რგოლების გაგზავბნა.

-Wap Push ( java / მულტიმედიის ფუნქციები)

  • WAP Push შემადგენლობაში, WAP კავშირის მქონე ლინკ – მისამართების თქვენს ტელეფონში ავტომატურად ან სურვილისამებრ გახსნის ფუნქციაა. იგი წარმოადგენს კლიენტისათვის გაგზავნისას მობილური ხელსაწყოს სკანერზე გახსნის დროს შემადგენლობაში არსებული java-სა და მულტიმედის ტიპის გამოსახულების გაგზავნის ფუნქციას.