ვინ ვართ ჩვენ?

  • გაგვაჩნია წლების წინ მოპოვებული გამოცდილება და პროფესიული საფუძვლები, საქართველოში 2012 წელს ჩამოყალიბებული, მომსახურების გაწევაში ლიდერობისა და წარმატებისაკენ მისწრაფების მქონე, ერთ-ერთი პირველი Geosms გუნდი მოხარულნი ვართ ვიყოთ თქვენს სამსახურში.
  • გთავაზობთ მსოფლიოსა და თურქეთში მოწინავე  GSM იოერატორთან ერთობლივად შედგენილი პროგრამირება კომპანიებსა და დაწესებულებებს წინაპირობებს, მომსახურების უზრუნველყოფასა და მობილურ მომსახურებას.
  • Geosms Mobil სისტემების სახით მოხარულნი ვართ ვიყოთ განვითარებადი კომპანიების რიგებში. ბიზნეს სამყაროსა ვთავაზობთ ელექტრონულ და მობილურ გადაწყვეტილებებს. საწარმოებსა და პროექტებს ვთავაზობთ ინოვაციურ პროგრამებზე ორიენტირებულ და სისტემური ინტეგრაციებით შექმნილ მომსახურებას.
  • ვსარგებლობთ რა დღევანდელი ტექნოლოგიებით, ვაანალიზებთ ახალ საქმიან შემოთავაზებებს, ვეძებთ პერიოდულად გამოჩენილი პრობლემების გადაწყვეტილებებს, შედეგების გაუმჯობესების და წარმადობის მომატების შესაძლებლობებს, შესაბამისად ბაზარს ვთავაზობთ შესაბამის გადაყვეტილებებს.

ჩვენი მისია

  • ძირითადი პრინციპებით სწრაფი, იაფი და ეფექტური რეკლამის მეთოდით მობილური მარკეტინგის პრეზენტაცია, დანერგვა და უამრავი კლიენტების მოზიდვა, გამყიდველისა და მყიდვლის დაკავშირება, გამყიდველსა და მყიდველს სარგებლის მოტანა, დროსა და მოგების ეკონომიის უზრუნველყოფა.

ჩვენი ხედვა

  • მომავალ წლებში წარმატებამიღწეულ და წარმატებისაკენ მისწრაფებულ კომპანიებს ახლების მიმატება, საერთაშორისო ასპარეზზე მრავალ ქვეყანაში მომსახურების გამწევი დიდი ჯგუფის სახით ჩამოყალიბება.
  • პატივისცემით